ฟุ้ง'พร้อมเพย์'สุดฮิต คนใช้ทะลุ46ล้านราย ติดตั้งอีดีซีกว่า7แสน

ข่าวเศรษฐกิจ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * คลังฟุ้งพร้อมเพย์สุดฮิต ประชาชนลงทะเบียนใช้งาน ทะลัก 46.5 ล้านราย ปริมาณธุรกรรม 1,100 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรม 5.8 ล้านล้านบาท พร้อมลุยติดตั้งเครื่องอีดีซีแล้ว 7.68 แสนเครื่อง กางแผนดันชำระ เงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำ นวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระ ทรวงการคลัง เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เนชั่นแนล อี-เพย์เมนต์ ว่า โครง การก้าวหน้าหลายโครงการ โดย เฉพาะโครงการพร้อมเพย์ และ การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอ นิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำแทนการใช้เงินสด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกประเภทแล้ว 46.5 ล้านราย และมีปริมาณธุรกรรมทั้งสิ้น 1,100 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมทั้งสิ้น 5.8 ล้านล้านบาท และได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) แล้วทั้งสิ้นจำนวน 768,103 เครื่อง

สำหรับแผนระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงินฉบับที่ 4 (ปี 2562-2564) โดยมุ่งส่งเสริมให้ดิจิทัล เพย์เมนต์ ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและบริการชำระเงินให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีราคา ถูก และตรงความต้องการของผู้ใช้ทั้งประชาชน ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ และโซเชียล คอมเมิร์ซ รวมถึงธุรกิจ เอสเอ็มอี และธุรกิจขนาดใหญ่ให้ ลดใช้เงินสดและเช็ค เพื่อเพิ่มศักย ภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน

นอกจากนี้ ในส่วนแผนการพัฒนาระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากมีการพัฒนาการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-แท็กซ์ อินวอยซ์) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (อี-รีซิฟท์) เพื่ออำ นวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดทำ รวมทั้งการนำส่งราย งานการทำธุรกรรมทางการเงินและการนำส่งภาษีเมื่อมีการชำระเงินผ่านระบบอี-เพย์เมนต์แล้ว

"การพัฒนาโครงการอีเพย์เมนต์ภาครัฐ ในระยะต่อไป กรมบัญชีกลางจะผลักดันให้เกิดการขยายการใช้บัตรอย่างครบวงจร และการขยายฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ โดย บูรณาการข้อมูลกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลการจัดสวัสดิการ นอกจากนี้ จะเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานใช้งานระบบอีเพย์เมนต์ ในการชำระและรับชำระเงินผ่านช่องทางคิวอาร์โค้ด" นาย ลวรณกล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ