'สาธิตกรุงเทพธนบุรี' นำเด็กๆ เยือน 'บ้านของพ่อ' หวังให้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 00:00:57 น.

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำเด็กๆ ชั้นอนุบาล ร่วมทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เข้าใจถึงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นรู้จักใช้ชีวิตที่เพียงพอและแบ่งปันกับผู้อื่น

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่าสำหรับวัตถุประสงค์ในการพาเด็กๆ เข้าร่วมทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ นั้นก็เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นการปลูกฝังที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ซึ่งบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างร้อน แต่ก็สนุกสนาน เด็กๆ ได้จับไก่ ได้ดูแพะ ป้อนนมแพะ และยังได้ร่วมลงโคลนดำนา อีกด้วย ซึ่งเชื่อว่า จากที่เด็กๆ ได้ลงมือทำด้วยตนเอง จะทำให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น และรู้จักการใช้ชีวิตที่เพียงพอและแบ่งปันกับผู้อื่น

สำหรับความตั้งใจของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ นั้น ต้องการที่จะให้ชุมชนและสังคมได้เข้ามาศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมให้กับครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรกรรมให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งยังเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับปราชญ์ชาวบ้าน ได้มาถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจ

ภายในพื้นที่แห่งนี้ ได้นำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ใช้ส้อย มีทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ตะไคร้, มะนาว, โหระพา, พริก, มะเขือ, นาข้าว และ การขุดบ่อเลี้ยงปลา โดยที่รอบๆ บ่อน้ำยังได้มีการปลูกกล้วยนานาพันธุ์ ทั้งยังมีการเลี้ยงไข่ไก่, เลี้ยงแพะ และยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นที่พักอาศัยอีกด้วย

การส่งเสริมและให้ความรู้เพิ่มเติมที่ดีๆ แบบนี้มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555 หรือ www.satitbtu.ac.th

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/tpd/2962061
ข่าวที่เกี่ยวข้อง