ว่าที่ ร.ต. อัธยา ลาภมาก

ข่าวบันเทิง 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ว่าที่ ร.ต. อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการประชุมเสวนาหลักเกณฑ์และแนวทางในการช่วยเหลือ สนับสนุนการณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องมงกุฎเพชร 1 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
โดยการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการผนึกกำลังสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “คูนล้านดอก...ไปออกเสียงเลือกตั้ง ส.ส.” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนและกระตุ้นให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่นออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด และต้องมีบัตรเสียน้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว