เสวนา 100 ปี ถนนพระรามที่สี่

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 00:00:51 น.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา "100 ปี ถนนพระรามที่สี่ : สานพลังความร่วมมือ พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน" พร้อมเปิดตัวโครงการ CU Social Living Lab เพื่อเปิดมุมมองการพัฒนาสังคมเมืองบนถนนพระรามที่สี่และแนวทางการเปลี่ยนผ่านของเมืองในอนาคตแก่ผู้แทนในทุกภาคส่วน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ภก. ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนศตวรรษที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และ รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองกรรมการผู้อำนวยการ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง ให้การต้อนรับ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง