กรมป่าไม้

ข่าวบันเทิง 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรมป่าไม้ ได้นำคณะผู้เข้าอบรมนานาชาติ (Annual International Training Course-ATC) เยี่ยม ชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี พร้อม ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาหญ้าแฝกเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาดินที่แข็งเป็นดานให้สามารถใช้เพื่อการเพาะปลูกพืชได้ และ ศึกษาเรียนรู้ด้านการเผาถ่านชีวภาพ(Biochar) เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เปลือกผลไม้ และกิ่งไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งต้นไม้ในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว