ภาคเหนือยังวิกฤติฝุ่นจิ๋วท่วม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 00:00:36 น.

ไทยโพสต์ * สถานการณ์ฝุ่งละอองในภาคเหนือยังไม่คลี่คลาย ที่แม่สายฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 พุ่งสูง 208 มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่เชียงใหม่ก็ย่ำแย่ ส่วนแม่ฮองสอน เจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากันจ้าละหวั่น ทัศนวิสัยเลว บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มยกเลิกเที่ยวบินไปเชียงใหม่ อุตุฯ ประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในประเทศไทยตอนบนอีก 2 วัน

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย วันที่ 17 มีนาคมนี้ ว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 89-288 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าอยู่ระหว่าง 59-208 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบปริมาณฝุ่นละอองดังนี้ เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 148 PM 10 เฉลี่ย 177 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย PM 2.5 เฉลี่ย 208 (เกณฑ์ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพคือไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) PM 10 เฉลี่ย 288, เชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 111 PM 10 เฉลี่ย 144 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง PM 10 เฉลี่ย 118 ต.สุเทพ อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 70 PM 10 เฉลี่ย 96 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม PM 2.5 เฉลี่ย 77 PM 10 เฉลี่ย 104, ลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 93 PM 10 เฉลี่ย 104 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ PM 2.5 เฉลี่ย 67 PM 10 เฉลี่ย 89 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ PM 2.5 เฉลราย 98 PM 10 เฉลี่ย 110 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ PM 2.5 เฉลี่ย 88 PM 10 เฉลี่ย 112

ลำพูน ต.บ้านกลอง อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 106 PM 10 เฉลี่ย 142, แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 86 PM 10 เฉลี่ย 93, น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 112 PM 10 เฉลี่ย 146, แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 89 PM 10 เฉลี่ย 104, พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง PM 2.5 เฉลี่ย 113 PM 10 เฉลี่ย 136, ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด PM 2.5 เฉลี่ย 59 PM 10 เฉลี่ย 106

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในขณะนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหลังจากค่า PM2.5 เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการงดเผาทุกประเภท เพื่อร่วมมือกันลดปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันที่เกิดขึ้น รวมไปถึงมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ตลอดเวลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกท้องที่ท้องถิ่นได้มีการฉีดพ่นน้ำตามท้องถนนและในชุมชนต่างๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงภาคเอกชนก็ได้ให้ความร่วมมือฉีดพ่นละอองน้ำจากตึกสูงเช่นเดียวกัน

พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประสานหน่วยงานสาธารณสุข ให้อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ออกให้คำแนะนำวิธีดูแลสุขภาพให้กับประชาชน และพิจารณาการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคทางระบบเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือประชาชน และจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ต่อไป

มีรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ จุดความร้อนจากดาวเทียมระบบเวียร์ (viirs) เวลา 01.36 พบจุดความร้อน 100 จุดใน จ.แม่ฮ่องสอน ได้แก่ อ.แม่สะเรียง 19 จุด, อ.แม่ลาน้อย 12 จุด, อ.ขุนยวม 22 จุด, อ.เมือง 13 จุด, อ.ปางมะผ้า 14 จุด และ อ.ปาย 20 จุด โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดอันดับ 1 ที่เกิดไฟป่ามากที่สุด รองลงไปคือ เชียงใหม่ พะเยา ตาก น่าน เชียงราย ลำปาง แพร่ และ ลำพูน ตามลำดับ

ขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) สจป. 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ลาดตระเวนไฟป่าและดับไฟป่า เส้นทาง บ้านห้วยแก้วล่าง ม.7 ต.ผาบ่อง ถึงบ้านห้วยโป่ง ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทำการดับไฟป่าบริเวณป่าระหว่างบ้านห้วยแก้วล่างหย่อมบ้านห้วยแก้วบน ม.7 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และหน่วยอื่นๆ ต้องออกไปทำการดับไฟป่าไม่หยุดยั้งในทุกพื้นที่ของแต่ละอำเภอ ซึ่งจุดที่เกิดไฟป่ามีทั้งในป่าลึกบนเทือกเขาสูงชัน พื้นที่ทำการเกษตร ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าข้างทางหลวง

นายสุนทร กันทะมาลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รายงานอุณหภูมิต่ำสุด เช้าวันที่ 17 มี.ค. วัดได้ 19 องศาเซลเซียส ค่าทัศนวิสัยเหลือเพียง 1,600 เมตร ต่ำสุดกว่าทุกวัน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการบินอย่างแน่นอน

ด้านบริษัท บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด สายการบินที่ให้บริการระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีก จากเดิมยกเลิกตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ได้ประกาศเพิ่มเป็น ยกเลิกเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2562 เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำกระทบต่อการบิน และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะเลื่อนกำหนดการบินต่อไปอีก จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มมีไฟป่าเกิดขึ้นได้ยกเลิกเที่ยวบินแล้ว 32 เที่ยวบิน

ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2562 ว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย โดยมีผลกระทบตามภาคต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 17 มีนาคม 2562 ภาคเหนือ จังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์, ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี, ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย ชัยภูมิ และนครราชสีมา, ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และสุพรรณบุรี, ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้บริเวณดังกล่างเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น

อนึ่ง ในช่วงวันที่ 17-18 มีนาคม 2562 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้น.

บรรยายใต้ภาพ
ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกดับไฟในเขตอำเภอเมือง ขณะที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สยังคงงดบิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง