คอลัมน์จับประเด็น: อาเซียนเตรียมพร้อมรับมือทำ FTA คู่ค้า

ข่าวเศรษฐกิจ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 35 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.2562 ที่กรุงเทพฯ ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนหารือกันและศึกษาถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศคู่ค้าของอาเซียนเสนอประเด็นใหม่ๆ เข้ามาในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อใช้กำหนดท่าทีร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาจัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาคในอนาคต เพราะขณะนี้มีคู่เจรจาหลายประเทศสนใจที่จะทำ FTA กับอาเซียน เช่น สหภาพยุโรป (อียู) และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) ที่ประกอบด้วยรัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน โดยอาเซียนเห็นตรงกันว่า การทำ FTA กับประเทศใหม่ๆ จะต้องให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จบก่อน ซึ่งตามกำหนด ไทยจะใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ผลักดันให้สำเร็จให้ได้ เพราะขณะนี้การเจรจาถือว่ามีความคืบหน้ามากแล้ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ