4นวัตกรรมโดยนวัตกรหญิง 'สร้าง'สิ่งใหม่เพื่อโลกน่าอยู่

ข่าวบันเทิง 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เคยตั้งคำถามหรือไม่ว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ดังของโลกส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย หากย้อนกลับไปในอดีตผู้หญิงจำกัดสิทธิในการได้รับสิทธิทางการศึกษาและโอกาสในการแสดงความคิดเห็น สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมทางสังคมของผู้หญิง กว่าจะมาเป็นเวิร์กกิ้งวูแมน (Working Women) ภาพของ "ผู้หญิง" ที่คุ้นชินตา ต้องผ่านการต่อสู้เพื่อปกป้องและเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศมานานนับศตวรรษ ปัจจุบันประเด็นความเท่าเทียมทางเพศยังคงถูกยกเป็นโจทย์ใหญ่ในการพัฒนามนุษย์ และท้าทายวิธีคิดเรื่องสถานะทางสังคมของเพศต่างๆ ทั่วโลก

สำหรับสังคมไทย "ผู้หญิง" ถูกให้ความสำคัญและมีพื้นที่สำหรับการคิดค้นเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะในเชิงครีเอทีฟดีไซน์หรือนวัตกรรม รวมถึงการได้รับการสนับสนุนในการทำงานให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างเท่าเทียม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสังคมไทยตื่นตัวและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ไม่เพียงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ แต่เราเป็นจุดเริ่มต้นของการปั้นนวัตกรหญิงสร้างสรรค์ผลงานเปลี่ยนโลกจากฝีมือคนไทย ร่วมทำความรู้จักและถอดบทเรียนวิธีคิดจาก 4 นวัตกรหญิงลูกพระจอมฯ แห่ง ยุคดิสรัปชั่น ดังนี้

ผู้หญิงกับการสร้างสรรค์งานออกแบบ

ผศ.ดร.อัญธิกา สวัสดิ์ศรี" หรืออาจารย์วิว ที่เด็กๆ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รู้จักกันดี หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากประเทศอังกฤษ อาจารย์วิวได้ต่อยอดและสร้างสรรค์สังคมจากความรู้ที่เธอมี ด้วยการกลับมาเป็นอาจารย์ให้กับเด็กๆ ในรั้วพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังแห่งนี้ เธอดำรงตำแหน่งคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. และประธานสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ตลอดการทำงานมามากกว่า 20 ปี เธอมีประสบการณ์มากมายด้านการออกแบบเพื่อความหลากหลายของผู้คนทั้งมวล และการพัฒนาแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ผลงานของเธอได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมากมาย ทั้งโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับรางวัล Gold Award 2018 จาก International Association for Universal Design ณ ประเทศเยอรมนี การพัฒนาเครือข่ายการออกแบบอารยสถาปัตย์เอเชีย การออกแบบระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนพิการได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม หรือการออกแบบอารยสถาปัตย์ย่านลาดกระบัง เป็นต้น

หญิงแกร่งสร้างงานวิจัยพลิกโฉมอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย" หรืออาจารย์แอม ที่คุ้นเคยของชาววิศวกรรมเครื่องกล สจล. เธอคือหนึ่งในทีมวิจัยเพื่อออกแบบด้านการถ่ายเทความร้อนในระบบอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และวางแผนด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต เพื่อลดต้นทุนในภาคอุตสาหกรรม สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์พลังงานในระบบอุตสาหกรรมโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากงานในเชิงวิชาการแล้ว เธอมีความหลงใหลในการอ่านหนังสือนิยายอิงประวัติศาสตร์ แฟชั่น และการออกแบบอีกด้วย

"เพศไม่ใช่ประเด็นหลักของสร้างสรรค์นวัตกรรม ผู้หญิงถูกมองว่าใส่ใจในรายละเอียดและครีเอทีฟมากกว่าผู้ชาย ผู้ชายถูกมองเป็นตัวแทนของตรรกะและเหตุผล แต่จริงๆ แล้ว เพศไม่ได้กำหนดความเป็นไปของเราเลย ตัวเราต่างหากที่เลือกจะสร้างสรรค์อะไรเพื่อสังคม สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือการมองเรื่องเพศอย่างเท่าเทียมและก้าวข้ามข้อจำกัดที่ถูกตีกรอบไว้ว่าผู้หญิงทำไม่ได้"

ผู้หญิงผู้สร้างวิชาใหม่เพื่อทักษะความเป็นมนุษย์

ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. ผู้หญิงผู้ออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานสถาบันที่ผสมทั้งศาสตร์และศิลป์ ปั้นบัณฑิตที่มีศักยภาพ ความอดทน และคุณธรรมให้กับประเทศ เธอเป็นผู้ริเริ่มการเปิดวิชาเลือก "โหราศาสตร์ไทย" ความท้าทายของวิชานี้คือการพิสูจน์ว่าโหราศาสตร์ไม่ได้ใช้เพียงความเชื่อในการทำนาย แต่คือการศึกษาความสัมพันธ์ของสถิติและดาราศาสตร์ การออกแบบรายวิชานี้เสมือนการตั้งคำถามในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นวิธีการคิดของนักศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างบัณฑิตให้มองทุกสิ่งบูรณาการเชื่อมโยงกัน และวิพากษ์กระแสสังคมให้ได้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมจากฝีมือคนไทย

ผู้หญิงสร้างคนกับบทบาทที่หลากหลายของชีวิต

รศ.ดร.รุจิรา ตาปราบ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับนวัตกรรมการผลิตจากพื้นฐานการเกษตรของไทย ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารสู่สากล ในฐานะนักวิชาการหญิง เธอคือผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารคนสำคัญของประเทศไทย ผู้ศึกษาผลกระทบของการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมไทยที่มีผลต่อผู้บริโภค รวมถึงการผลิตอาหารเพื่อผู้สูงอายุ งานวิจัยและงานออกแบบของเธอถูกตีพิมพ์และถูกหยิบยกไปถกประเด็นทั้งในไทยและนานาชาติ นอกจากงานด้านวิชาการที่เธอสนใจแล้ว กีฬาว่ายน้ำคือสิ่งที่เธอตกหลุมรัก เธอเป็นตัวแทนระดับสถาบันลงแข่งขันในรายการต่างๆ และสร้างชื่อเสียงในด้านกีฬาอีกด้วย.

บรรยายใต้ภาพ

ผศ.ดร.อัญธิกา สวัสดิ์ศรี

ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล

รศ.ดร.รุจิรา ตาปราบ

รศ.ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ