ข่าวอินโฟเควสท์
08:17 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย:…
08:16 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: …
08:14 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญ…
08:14 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
08:13 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 22 เม.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา)…

อุตฯลุยขยับแผน ฟื้นฟูกองทุนSME 'คลัง'สั่งเดดไลน์!

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 00:00:06 น.

พระราม 6 * นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนัก งานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาห กรรม (สอป.) เปิดเผยถึงกรณี

กรมบัญชีกลางได้ให้กองทุนฯ จัดทำแผนฟื้นฟูประสิทธิภาพ หลังจากผลประเมินไม่ผ่านว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้สั่งการให้สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีจัดทำแผนปรับปรุงการให้สินเชื่อและส่งเสริมพัฒนาเอสเอ็มอี รวมทั้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 29 มี.ค.นี้ และดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทุนได้ช่วยเหลือเอสเอ็มอีทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งทุนตามนโยบายรัฐบาลได้มากกว่า 10,400 รายวงเงิน 15,300 ล้านบาท และอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาอนุมัติ จำนวนกว่า 2,700 ล้านบาท ส่งผลให้ได้ประเมินด้านการเงิน 4.7 คะแนน และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มขีด ความสามารถให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น เพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างโอกาสทางการตลาด โดยสามารถช่วยเหลือพัฒนาเอส เอ็มอีไปกว่า 9,500 ราย ทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และลดความเสี่ยงของการเป็นหนี้ด้อยคุณภาพได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง