ซีพี ออลล์ หนุน เอสเอ็มอี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 00:00:23 น.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.ชัยพัฒนา ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดโครงการความร่วมมือ ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย พร้อมประกาศผล 7 Innovation Awards 2019 ผู้ประกอบการผลงานนวัตกรรมดีเด่นด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ณ ไบเทค บางนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง