แนะรัฐกระตุ้นการอ่านฟื้นธุรกิจหนังสือ

ข่าวเศรษฐกิจ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สุขุมวิท 31 * ซีเอ็ดเตรียมหารือผู้ประกอบการเอกชน หาแนวทางฟื้นวงการหนังสือร่วมกัน เล็งเสนอรัฐหามาตรการช่วยส่งเสริมการอ่าน และลดภาษีกระดาษนำเข้า พร้อมเดินหน้าธุรกิจเต็มสูบ นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ประกอบการร้านหนังสือ เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการหนังสือร่วมกัน อยากเสนอให้ภาครัฐมีมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการอ่านของคนไทยให้มากขึ้น เพื่อทำให้ธุรกิจหนังสือกลับมาเติบ โต เหมือนในหลายประเทศที่การอ่านกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้ง อาทิ จีน อังกฤษ อินเดีย เยอรมนี รวมถึงปัญหาด้านภาษีกระดาษที่ใช้ในการผลิต อยากให้มีมาตรการเรื่องภาษีนำเข้าที่ถูกลง เพื่อเป็นทางหนึ่งของการลดต้นทุน และราคาหนังสือลดลง มองว่าจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคให้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ส่วนแนวทางการดำเนินธุรกิจนับจากนี้ จะยังคงรักษาสาขาที่เปิดให้บริการ 350 แห่ง ในประเทศไทย แม้ว่าสถานการณ์ ในธุรกิจร้านหนังสือจะค่อนข้างมีความท้าทายเป็นอย่างมาก แต่ในระยะนี้จะเห็นสัญญาณตัวเลขที่ตกลง ไม่ได้ลดไปมาก กว่าเดิม จึงเตรียมรุกธุรกิจ ภาย ใต้การทำงานของคณะกรรม การในชื่อ "เช้นจ์ แมเนจเม้นท์" (Change Management) ไม่ว่าจะเป็นการปรับสาขาให้มีความเหมาะสมในแต่ละทำเล มีความเป็นท้องถิ่นของแต่ละแห่งมากขึ้น รวมถึงการจัดหาหนังสือที่ความต้องการในแต่ละสาขาแตกต่างกัน

ขณะเดียวกัน แม้จะเชื่อว่าธุรกิจร้านหนังสือจะไม่ตาย แต่ก็เตรียมลงทุนด้านดิจิตอลเช่นกัน เพื่อมาเป็นส่วนช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ซึ่งจะใช้สาขาที่มีอยู่เป็นจุดรับสินค้า ทั้งยังได้มีการเปิดตัวสำนักพิมพ์ใหม่ 5 สำนักพิมพ์ เพื่อทำให้แบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหมวดคู่มือเรียน-สอนระดับประถมและมัธยม คู่มือเรียนสอนระดับอุดมศึกษาขึ้นไป หมวดวรรณกรรม จากเดิมที่ซีเอ็ดจะไม่มีกลุ่มนี้ รวมถึงหมวดสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ อาหาร และหมวดจิต วิทยา พัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ซีเอ็ดต้องการกลับมาเป็นผู้นำอีกครั้ง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ