กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัว "App I-Dee" รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกประชาชน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 00:00:52 น.

กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “I-Dee (Industry-Dee)” เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนกลางของกระทรวงฯ ผ่านสมาร์ทโฟน เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย สอดคล้องนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการบริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายงานให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร การจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน “I-Dee (Industry-Dee)” ที่สามารถแสดงผลและใช้งานผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (IOS) รวมทั้งสามารถใช้งานผ่านทางระบบเว็บไซต์ โดยที่ข้อมูลเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะเชื่อมโยงและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) กระทรวงอุตสาหกรรม กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ได้อีกด้วย

“ในส่วนขั้นตอนของการดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ 1. การโหลดแอปพลิเคชัน “I-Dee (Industry-Dee)” ซึ่งจะมีการให้บริการทั้งระบบโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android) และระบบไอโอเอส (IOS) 2. การรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง https://i-dee.industry.go.th และ 3. การเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานอุตสาหกรรมทั้ง 76 จังหวัด หรือการเดินไปติดต่อด้วยตนเอง หรือการส่งจดหมาย โทรศัพท์ และแจ้งผ่านทางอีเมล E-mail และโซเชียลมีเดีย ของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะทำการบันทึกข้อมูล และตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ จากนั้นก็จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการ

ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบว่า การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ” รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง