สยามพิวรรธน์ ประกาศจุดยืน "ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Creative Economy) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ล้ำสมัยนำไทยยิ่งใหญ่บนเวทีโลก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:47 น.

ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาพิวรรธน์ ประกาศจุดยืน "ผู้นำแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Creative Economy) ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ล้ำสมัย มุ่งสร้างชื่อเสียงประเทศไทยให้ยิ่งใหญ่บนเวทีโลก เผยกลยุทธ์สำคัญใน 5 ปีข้างหน้า ที่ยึดมั่นและสานต่อรูปแบบ Co-creation ร่วมกับพันธมิตร สร้างประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ายให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมฉลองการเข้าสู่ปีที 60 ของการดำเนินธุรกิจ โดยมี แคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กนกลดา ฤกษ์เกษม สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล อุสรา ยงปิยะกุล นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ และ ชลชาติ เมฆสุภะ ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง