คอลัมน์: WHAT'S ON: แข่งขันอาเซียน ดาต้า ไซเอนซ์ เอ็กซพลอเรอส์

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:56 น.

มูลนิธิอาเซียน และเอสเอพี เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "อาเซียน ดาต้า ไซเอนซ์ เอ็กซ์พลอเรอส์" (ASEAN Data Science Explorers: ASEANDSE) ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสังคมในภูมิภาค โดยโครงการแข่งขันดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมและการแข่งขันดาต้า อนาลิติกส์สำหรับเยาวชนที่สนใจลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าแข่งขัน มีเงื่อนไขคือ จะต้องสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยทีมผู้ชนะการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับประเทศ จำนวน 10 ทีม จาก 10 ประเทศ จะเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับอาเซียน โดยในรอบตัดสินระดับภูมิภาค ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีมจะได้รับโอกาสนำเสนอผลงานของตนต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนผู้ทรงเกียรติจากมูลนิธิอาเซียน เอสเอพี หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers รอบตัดสินชิงชนะเลิศในปีนี้จะมีขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สอดคล้องกับที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียน โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ประจำปีนี้ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.aseandse.org จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers ได้ที่เว็บไซต์ www.aseandse.org หรืออีเมล aseandse@sap.com.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง