อักษร เอ็ดดูเคชั่น หนุนทักษะสำคัญของโลกยุคใหม่ กับสถานการณ์ห้องเรียนไทย โจทย์ท้าทายที่ครูต้องเผชิญ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:46 น.

นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำด้านนวัตกรรมและออกแบบกระบวนการเรียนการสอนครบวงจร กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วเป็นเหตุให้ภาครัฐเร่งรัดประกาศให้ “วิชาวิทยาการคำนวณ” ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเริ่มบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นครั้งแรก ซึ่งอาจทำให้ผู้ปกครองและคุณครูหลายๆ ท่านเกิดความกังวลใจในความพร้อม ทั้งในแง่ของการเรียนการสอนและความพร้อมของเด็ก ตอกย้ำทักษะสำคัญสำหรับโลกยุคใหม่ พร้อมติดอาวุธให้ครูไทยยกระดับการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ หวังแก้สถานการณ์ครูไทยสอนอย่างไรให้เด็กรู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ย้ำชัดครูทุกคนสอนได้หากได้รับการแนะแนวทางการสอนที่ดี พร้อมเน้นอนาคตคนได้เปรียบ ไม่ใช่คนที่รู้จักใช้เทคโนโลยีแต่คือคนที่สร้างเทคโนโลยีต่างหาก

นอกจากนี้ในงานยังมีการ Workshop กิจกรรมให้ผู้สื่อข่าวได้ทดลองคิดเชิงวิเคราะห์แบบเป็นกระบวนการ ก่อนการลงมือสร้างระบบต่างๆ แบบมีเงื่อนไขจริง โดยได้ทดลองกับสื่อเสริมทักษะต่างๆ ของทางอักษรฯ เช่น Cubetto เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องโค้ดติ้ง โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี ให้เด็กๆ ได้ใช้จิตนาการผ่านการผจญภัยกับหุ่นยนต์ไม้ ไปตามทิศทางที่กำหนดตามโจทย์ รวมทั้งสื่ออื่นๆ ที่เป็นนวัตกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดของเด็กไทย

ซึ่งอย่างไรก็ตาม วิชาวิทยาการคำนวณไม่ได้สอนเพื่อให้เด็กทุกคนที่เรียนต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ต้องการให้เด็กมีทักษะการคิดที่ถูกใช้ในการทำความเข้าใจปัญหา และสามารถสร้างแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบก่อนที่จะมีการนำมาเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งทักษะนี้หรือที่เรียกกันว่า Computational Thinking ที่กำลังจะกลายเป็นทักษะพื้นฐานอันเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกับอนาคตการทำงาน ซึ่งทุกวันนี้หลายกลุ่มในประเทศชั้นนำทางการศึกษาทั่วโลก เช่น ฟินแลนด์ หรือ เกาหลีใต้ ได้บรรจุวิชานี้ไว้ในหลักสูตรระดับชาติ ซึ่งอักษรฯ คาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเรื่องนี้สู่การศึกษาไทยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง