PM2.5กลืนเชียงใหม่ต้องยกเลิก3เที่ยวบิน

ข่าวทั่วไป 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เชียงใหม่ * เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ตลอดทั้งวันสถานการณ์หมอกควันยังคงปกคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างหนาแน่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า หมอกควันทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นอากาศยานสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่อยู่ใน 1,300 เมตรเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าจำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบินจากสนามบินภูเก็ต, เที่ยวบินจากสนามบินอู่ตะเภา และเที่ยวบินจากสนามบินเซี่ยงไฮ้ ประ เทศจีน ทำให้เที่ยวบิน 9C8511 ต้องบินกลับไปลงสนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน SL1995 บินไปลงสนามบินเชียงรายแทน และเที่ยวบิน FD3171 ไปลงสนามบินพิษณุโลก ส่วนผู้โดยสารที่จะเดินทางให้ตรวจสอบก่อนการเดินทาง

ทั้งนี้ นับเป็นวันแรกที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝุ่นควันวิกฤติหนักที่สุด โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งทางเว็บ ไซต์ AirVisual ได้จัดอันดับดัชนี คุณภาพอากาศตามเมืองท่องเที่ยวทั่วโลก วันที่ 23 มี.ค. เชียง ใหม่ติดอยู่ในอันดับ 1 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุด ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 แล้ว โดยค่า AQI หรือ Air Quality Index (ดัชนีคุณภาพอากาศ) พุ่งขึ้นถึง 470 ไปแล้ว จากค่ามาตรฐาน 100

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.-16 มี.ค.2562 จากโรงพยาบาลต่างๆ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ พบจำนวนผู้ป่วยด้วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-10 อันดับที่ 1 กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด พบผู้ป่วยกว่า 40,383 ราย และอันดับที่ 2 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด พบผู้ป่วยกว่า 29,651 ราย ส่วนอันดับที่ 3 กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ พบผู้ป่วยจำนวน 2,783 และ 2,373 รายตามลำดับ.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว