คอลัมน์: ข่าวสั้น: จับมือรณรงค์ให้สังคมตื่นตัวโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 00:00:18 น.

นนทบุรี * สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย นำ โดยนายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมป้อง กันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และคุณชาร์ม โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2006 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักรู้ถึงภัยโรคพิษสุนัขบ้า สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันความนิยมในการเลี้ยงสัตว์ของคนไทยเพิ่มขึ้นมาก เช่น สุนัขและแมว แต่ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งนี้นายสัตวแพทย์อลงกรณ์เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสในสกุล Lyssavirus วงศ์ Rhabdoviridae ปัจจุบันยังไม่มียารักษา มีแต่วัคซีนป้องกันโรค เกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด โดยเฉพาะค้างคาวดูดเลือด ต่อมาได้มีการแพร่ระบาดเข้ามาสู่สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสุนัขและแมว มนุษย์ติดต่อหรือได้รับเชื้อไวรัสนี้จากสุนัขเป็นตัวการสำคัญ และแมวเป็นอันดับรองลงมา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง