คอลัมน์: ข่าวสั้น: จัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 00:00:31 น.

ตราด * นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 113 ปี โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวตราดจำนวนมากเข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และบริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก โดยพิธีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด มนต์มหัศจรรย์ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมือง นำเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 โดยการจัดพิธีในครั้งนี้มีพระสงฆ์จำนวน 113 รูป ร่วมรับสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ซึ่งนอกจากการบำเพ็ญกุศลแล้ว ยังมีการบวงสรวงดวงพระวิญ ญาณของพระองค์ท่าน พร้อมกับที่ลูกหลานชาวตราดร่วมกันรำบวงสรวงในครั้งนี้รวม 279 คนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง