ติดตั้ง'ตู้งาน'บริการประชาชน ทางเลือกใหม่หาอาชีพตรงใจ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:55 น.

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจับมือห้างบิ๊กซี ลงนาม MOU ให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) อำนวยความสะดวก เข้าถึงแหล่งงานอย่างเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา สร้างโอกาสการมีงานทำ สร้างรายได้ มีตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 55,000 อัตรา ติดตั้งตู้งานที่ห้างบิ๊กซี จำนวน 101 ตู้ ประชาชนตอบรับมาใช้บริการไปแล้วกว่า 28,000 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนาม "บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำโดยการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) ระหว่าง นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และห้างบิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชน โดยนำนวัตกรรม "ตู้งาน" (Job Box) มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ เข้าถึงบริการค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ง่ายขึ้น สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียวในการหางานทำ สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินเดือนและรายได้

เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงข้อมูลการสมัครงานไปยังสถานประกอบการทันที และสมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง สามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจและไปสมัครงานกับนายจ้างได้ทันที โดยมีการจัดตู้งานจำนวน 500 ตู้ ไปติดตั้งให้บริการถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เรือนจำ ห้างบิ๊กซี แหล่งชุมชน เป็นต้น เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งของการประสานความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชน ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยความร่วมมือนี้กรมการจัดหางานจะติดตั้งตู้งาน ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ส่วนของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนพื้นที่ภายในสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้กรมการจัดหางานสามารถติดตั้งและให้บริการตู้งานแก่ประชาชนและผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาหางานผ่านตู้งาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงตำแหน่งงานว่างและได้โอกาสการมีงานทำมากยิ่งขึ้น

ขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างที่ให้บริการในตู้งาน จำนวน 54,559 อัตรา ขณะที่มีตู้งานติดตั้ง ณ ห้าง บิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวน 101 ตู้ คิดเป็น 20.2% ของจำนวนตู้งานทั้งหมด 500 ตู้ และมีผู้มาใช้บริการจำนวน 14,181 คน คิดเป็น 49.8% ของจำนวนผู้มาใช้บริการทั้งหมด 28,480 คน

พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวอีกว่า ขอแสดงความยินดีและขอบคุณบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียมกัน สร้างโอกาสได้งานทำมากยิ่งขึ้น สร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง