ใส่เสื้อเหลืองเฉลิมพระเกียรติร.10

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:56 น.

ไทยโพสต์ * "บิ๊กป้อม" สั่งตั้งกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชวนคนไทยใส่เสื้อเหลืองเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" เดือนเมษาถึงกรกฎาคม ขณะที่ คสช.ย้ำมั่นคงดูแลความสงบเรียบร้อย

เมื่อวันจันทร์ ที่กระทรวงกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบเป็นนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลา โหมและเหล่าทัพสนับสนุนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะ มีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยกำหนดจัดตั้งกองอำนวยการ ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในศาลาว่าการกลาโหม นอกจากนั้นขอให้เชิญชวนประชาชนและกำลังพลร่วมแต่งกายเสื้อ สีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยพร้อมเพรียง กันเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขณะที่การประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประ ธาน ได้ย้ำผ่านที่ประชุมสำนักงาน คสช.ในการเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเตรียมงานก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ทั้ง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์, พิธีเสกน้ำอภิเษก ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จนกระ ทั่งเข้าสู่ช่วงดำเนินพระราชพิธีและหลังพระราชพิธีให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของทุกภาคส่วน โดยให้จังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในทุกพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีที่ได้ประกาศไว้อย่างดีที่สุด

วันเดียวกัน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า การประชุมสำนักเลขา ธิการ คสช.ในวันนี้ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเลขาธิการ คสช. เป็นประธาน ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมการสนับสนุนภารกิจสำคัญของชาติในห้วงต่อจากนี้ โดยเฉพาะการสนับสนุนการเตรียมงานก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 2562 ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของทุกภาคส่วน โดยให้จังหวัดและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในทุกพื้นที่บูรณาการการปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีที่ได้ประกาศไว้อย่างดีที่สุด

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ ระบุด้วยว่า นอกจากนี้ตลอดปี 2562 ประเทศไทยในฐานะเป็นประ ธานอาเซียนจะต้องมีการจัดกิจกรรมและการประชุมที่เกี่ยวเนื่องตามบทบาทดังกล่าว รวมถึงในเดือนกันยายน 2562 จะมีการประชุมผู้บัญชาการทหารบก ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก รองเลขาธิการ คสช. ได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเตรียมการดูแลความสงบเรียบ ร้อย รวมถึงมาตรการรักษาความ ปลอดภัย รองรับบทบาทของประ เทศไทยในกิจกรรมสำคัญข้างต้นไว้ด้วย

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ คสช.ได้ขอบคุณหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเลือกตั้ง พร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวม จนทำให้การจัดการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนา คม 2562 สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยไม่ปรากฏเหตุอันใดที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง