KMA เสริมเทคนิคการแต่งหน้าแก่พนักงานขาย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:34 น.

สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซีจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน และการดูแลผิวอย่างถูกวิธี  แก่พนักงานขายเครื่องสำอาง KMA (เคเอ็มเอ) รุ่นที่ 34 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีพลังมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 101 อาคารโอซีซี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง