'รฟท.'ตั้งเป้า ทำขนส่งรถไฟ ดีสุดอาเซียน

ข่าวเศรษฐกิจ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หัวลำโพง * นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายในงานวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 122 ปี ว่า รฟท.เดินหน้าทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ให้บริการระบบราง ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้าอย่างมุ่งมั่น และปัจจุบันได้ดำเนินการแผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564 เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรางของประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐดีที่สุดในอาเซียนปี 2570 โดยได้ดำเนินภารกิจสำคัญๆ ได้แก่ การพัฒนาสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์กลางระบบรางของไทย การพัฒนาที่ดินแปลงสำคัญๆ ให้กลายเป็นศูนย์กลางย่านธุรกิจแห่งใหม่ของไทยและภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ทั้งระบบ การก่อ สร้างรถไฟสายใหม่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงหัวเมืองสำคัญของประเทศสู่อาเซียน

ด้าน นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผัง เมืองไทย เปิดเผยว่า ฮับการค้าและย่านธุรกิจสำคัญบริเวณย่านราชประสงค์-ย่านปทุมวันนั้น ปัจจุบันประสบปัญหาจราจร อย่างมากจากการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระเบียบ ตลอดจนขาด ระบบฟีดเดอร์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งหลักทั้งรถไฟฟ้า รถใต้ดินทางฝั่ง ถ.พระราม 4 และรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ดังนั้นจึงควรพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการรถไฟฟ้าแทรมทั้งสองสายรวมมากกว่า 150,000 คน/วัน.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว