ปลอดภัยใช้ดี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 27 มีนาคม 2562 00:00:52 น.

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. เปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิด "ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน" โดยสังเกตเครื่องหมาย NBTC IDบนกล่องโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ และเครื่องหมาย มอก.บนแบตเตอรี่ กรณีซื้อเฉพาะแบตเตอรี่ ณ สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม