บอร์ดการกีฬาอนุมัติงบอีกเพียบรองรับศึกใหญ่ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 00:00:31 น.

ทำเนียบฯ * พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศ ไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

ที่ประชุมได้ให้ความเห็น ชอบแต่งตั้งคณะกรรมการดำ เนินการเลือกกรรมการบริหารกอง ทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยมีรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรัฐมน ตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และรองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์ การกีฬา เป็นกรรมการและเลขา นุการ และยังให้ความเห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการสรรหากรรม การผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง ชาติ โดยมีรองปลัดกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการจาก กกท.เป็นกรรมการและเลขานุการ

จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความ เห็นชอบในหลักการใช้เงินสำรองของ กกท.เพื่อจัดกิจกรรมที่สำคัญ และการจัดเตรียมสถานที่เพื่อ การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประกอบด้วย การจัดเตรียมงาน และกิจกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 1-8 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ประชา ชนมีส่วนร่วม ในวงเงินทั้งสิ้น 95,027,000 บาท, การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างกระแสตื่นตัวในการชมและเชียร์กีฬาให้แก่ประชาชน จำนวน 5 รายการ จากงบอุดหนุน วงเงินทั้งสิ้น 114,200,000 บาท ประ กอบด้วย การจัดกิจกรรม Sports Expo ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" จ.บุรีรัมย์, กิจกรรม Sports Expo ในกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "รมย์บุรีเกมส์" จ.บุรีรัมย์, กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจก่อนการแข่งขัน รายการ Moto GP 2019, มหกรรมกีฬาไทยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกีฬาไทย และการจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมสโมสรฟุตบอลชั้นนำจากต่างประเทศกับทีมชาติไทย

นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ ความเห็นชอบใช้เงินสำรองของ กกท.เพื่อการจัดเตรียมสถานที่ รองรับกีฬาระดับนานาชาติ จำ นวน 2 รายการ 3 สนาม จากงบลงทุนวงเงินทั้งสิ้น 571,372,500 บาท ประกอบด้วย กีฬาคนพิการทางการเคลื่อนไหวชิงแชมป์โลก ปี 2020 "IWAS World Game 2020" วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2563 และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย ปี 2020 "AFC U-23 Championship 2020 Finals, Thailand" วันที่ 8-26 มกราคม 2563 โดยจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนคร ราชสีมา เพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน IWAS World Game 2020 และปรับปรุงซ่อมแซมราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬา หัวหมาก, สนามกีฬาสมโภชเชียง ใหม่ 700 ปี และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการแข่ง ขัน AFC U-23 Championship 2020 Finals, Thailand.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง