คอลัมน์จับประเด็น: วีจีไอทุ่มซื้อแพลนบีมีเดีย

ข่าวเศรษฐกิจ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รายงานข่าวจาก บมจ.วีจีไอ โกลบอล มีเดีย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน บมจ.แพลน บี มีเดีย (แพลนบี) ผ่านการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการซื้อหุ้นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม 4 ราย รวมเป็นหุ้นที่จะได้มาทั้งหมด 721.80 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.59% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของแพลนบี ราคาหุ้นละ 6.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,619.55 ล้านบาท เพื่อสร้างโอกาสผลักดันการเติบโตให้กับธุรกิจ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ