คอลัมน์จับประเด็น: อพท.เร่งขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์

ข่าวเศรษฐกิจ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ที่ประชุม "การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน" ได้มีมติให้ อพท.ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองเก่าน่าน ผ่านกระบวนการประเมินศักยภาพของจังหวัดน่านทั้งด้านบวกและด้านลบ พร้อมทั้งนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประเมินศักยภาพด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดน่านเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้ อพท.และจังหวัดน่าน เตรียมขั้นตอน แผนการดำเนินงานยกระดับเมืองน่านให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ตามกรอบปีงบประมาณปี 2564 ส่งเสริมเมืองน่านให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะพัฒนาในอีก 2 พื้นที่พิเศษคือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ