คอลัมน์: WHAT'S ON: บริติช เคานซิล เปิดรับสมัคร 'ทุน IELTS Prize'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 00:00:56 น.

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS Prize สำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในปีการศึกษา 2019/2020 โดยใช้คะแนนสอบ IELTS ในการสมัครเรียน ทั้งสถาบันฯ ในประเทศและต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 3,100,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนระดับประเทศ จำนวน 3 ทุน มูลค่ากว่า 650,000 บาท และทุนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกจำนวน 3 ทุน มูลค่ากว่า 2,510,000 บาท โดยผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และได้รับผลคะแนนสอบระดับ 6 ขึ้นไปในทั้ง 4 ทักษะของการสอบ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2562 ที่ www.ieltsasia.org/th/ielts-prize

ข่าวที่เกี่ยวข้อง