คอลัมน์: ตัวหนอนชอนหนังสือ: ราชากะฤๅษี(ตอนขังอีกา)

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 00:00:54 น.

นิ14ทานชุด "ราชากะฤาษี" มีหลายตอนด้วยกัน เป็นนิทานที่เหมาะสำหรับเด็กเริ่มหัดอ่าน ในเล่มมีภาพประกอบสวยงาม ทั้งเนื้อหาและรูป เป็นฝีมือของปรีดา ปัญญาจันทร์ สำหรับตอน ขังอีกา มาบอกเล่าเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดในภาษาไทยที่มี 9 มาตรา แม่ ก กา แม่กง แม่กน แม่เกอ แม่เกวอ แม่กก แม่กด แม่กบ ในขั้นอ่านคำที่มีตัวสะกดหรืออ่านสะกดคำ นับเป็นขั้นที่ยุ่งยากขึ้นมาอีก เพราะโดยรูปคำจะเห็นพยัญชนะทำหน้าที่ 2 อย่าง คือ พยัญชนะต้นและตัวสะกดเป็นตัวเดียวกัน เพื่อให้หนูๆ ง่ายต่อการอ่านและการผันวรรณยุกต์ ของสำนักพิมพ์ Hello Kids ราคา 85 บาท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง