เอกชนจี้รัฐบาลใหม่แก้ราคาพืชผลทันที

ข่าวทั่วไป 1 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กรุงเทพฯ * เมื่อวันพฤหัสบดี นายวิถี สุพิทักษ์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับภาคใต้ มีเศรษฐกิจสำคัญ คือ 1.การท่อง เที่ยว 2.การเกษตร ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน จะเห็นผลเป็นรูปธรรมทันทีของการฟื้นเศรษฐกิจทางภาคใต้ โดยใช้ระยะเวลาสั้น 3 เดือนในเบื้องต้น โดยยางพา รา ปาล์มน้ำมัน และไม้ยางพารา เพียงขับเคลื่อนราคาขึ้นมาอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ จะกระตุ้นได้ทันที ภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ส่วนภาคการท่องเที่ยวในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา นโยบายรัฐบาล การควบคุมดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งชายฝั่ง ทั้งอุทยานฯ ค่อนข้างเข้มงวดจนเกิดประสิทธิภาพคุณภาพ จะทำให้สามารถรักษาการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

นายสุรพล กัมพลานนท์วัฒน์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับในประเทศคือเรื่องการเกษตร พืชเศรษฐกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสำคัญ ส่วนภายนอกประเทศคือ ภาคการท่องเที่ยว ที่เป็นตัวทำรายได้อันดับสำคัญต้นๆ รัฐบาลใหม่ต้องให้ความสำคัญให้มาก กว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เพราะที่ผ่านมาภาคเอกชนจะเป็นผู้พึ่งพาตนเอง เรื่องการผ่อนผันวีซ่าจะต้องดำเนินการให้รวดเร็ว ขณะนี้ยังล่าช้ากว่าประเทศอื่นอีกมาก นอกนั้นยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลใหม่จะต้องมาดำเนินการเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ