คอลัมน์จับประเด็น: ออมสินขายประกันคุ้มครองสงกรานต์

ข่าวเศรษฐกิจ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม "สงกรานต์ถูกใจ" โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 บาท เพื่อคุ้มครองการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 62 ซึ่งเสนอขายกรมธรรม์ดังกล่าวผ่านสาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศกว่า 1,060 สาขา จนถึงวันที่ 31 พ.ค.62 ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนซื้อกรมธรรม์ โดยจะมีระยะเวลาการคุ้มครองชีวิตจำนวน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ