คอลัมน์: ข่าวสั้น: มข.ขึ้นอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 00:00:35 น.

ขอนแก่น * ที่สำนักงานที่สำนักงานอธิการบดีชั้น 6 ตึกสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 "THE" หรือ Times Higher Education สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จากประเทศอังกฤษ ที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับในการจัดอันดับ ได้ประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัย จากการประกาศผล "THE Social Impact Ranking 2019" หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินภารกิจเพื่อสังคม พบว่า มข.ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก และอันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งนี้ มข.เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม ได้ทำโครงการต่างๆ ที่ไปช่วยเหลือชุมชนในภาคอีสาน อย่างน้อย 3 ด้าน เช่น 1.ด้านการศึกษา มีโครงการคณิตศาสตร์ศึกษา Smart Learning ด้วยการเข้าไปช่วยโรงเรียนประถมและมัธยมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 2.ทางด้านสังคม ก็มีโครงการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชนและบริการส่งเสริมอาชีพ 3.ด้านสุขภาพ มข.ได้ทำเรื่องมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการรณรงค์ส่งเสริมป้องกันโรคไปคัดกรองให้การรักษาแต่เนิ่นๆ รวมทั้งเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง