วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ เชิญชวนทอดผ้าป่ามหากุศล

ข่าวทั่วไป 7 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 96 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระเมตตาทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นวัดในพระองค์วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จึงได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำปัจจัยไปเป็นทุนในการทำนุบำรุงศาสนสถาน และจัดสร้าง 4 สังเวชนียสถานถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดป่าศิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ต.ทำนบย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์เป็นวัดในพระองค์ และได้ประทานตราสัญลักษณ์ประจำวัด รวมถึงดำรงตำแหน่งองค์ประธานคณะกรรมการวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ยังความซาบซึ้งแก่คณะสงฆ์ และประชาชชาว ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นที่ยิ่งคณะกรรมการวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ จึงได้ถือเอาวันที่ ๖ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญยิ่งของวัดด้วย ภายในวัดประสบกอบด้วยศาสนสถานที่สำคัญ อาทิ เจดีย์ศรีพุทธคยา ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, เจดีย์ศรีมหาราช จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบูรพมหากษัตริย์ไทยที่ได้พระราชสมัญญานาม "มหาราช" ขณะนี้กำลังจัดสร้างสี่สังเวชนียสถาน ประกอบด้วย สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และ ปรินิพพาน ให้ปรากฎ ณ ผืนแผ่นดินไทยสืบไป

เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติปีที่ 96 ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และยังเป็นปีที่ 11 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ คณะกรรมการบริหารวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ จึงได้จัดกาลผ้าป่ามหากุศลขึ้น โดยจะนำปัจจัยไปเป็นทุนในการทำนุบำรุงศาสนาสถานในวัดและจัดสี่สังเวชนียสถานให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็นประธานในพิธี

พุทธศานิกชนและผู้มีจิตศรัทธามีความประสงจะรับเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่ามหากุศล กองผ้ามหากุศล สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 028-2-96666-6 ชื่อบัญชี วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์แล้วส่งใบนำฝาก พร้อมที่ชื่อ อยู่ที่ ไปที่ โทรสาร. 0-2012-7486 เพื่อขอรับใบอนุโมทนาและของที่ระลึก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรองประธาน วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ โทร. 0-2012-7483-58 และพันเอกหญิง อุษากรณ์ จันทรวงศ์ โทร. 08-1915-0234


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ