คอลัมน์ข่าวสั้น: 'โพล วธ.' ชี้คนหนุนโครงการช็อปหนังสือช่วยชาติ

ข่าวทั่วไป 10 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ทำเนียบฯ * พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.เรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการอ่านสร้างชาติ : ซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี (ช็อปหนังสือช่วยชาติ) โดยกระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.61 - 16 ม.ค.62 เพื่อให้ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคล ธรรมดาสามารถนำค่าหนังสือที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่ได้จดทะ เบียนจัดตั้งเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,547 คน พบว่ามีผู้รับทราบเรื่องโครงการดังกล่าวร้อยละ 82.55 โดยเห็นด้วยมากที่สุด เนื่องจากเป็นมาตรการที่ดีมีประโยชน์ มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังช่วยส่งเสริมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ร้อยละ 91.27 ประชาชนพึงพอใจร้อยละ 60.37.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ