บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง 11 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเอ็นพีเคคอมปาวด์ ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า หัววัว-คันไถ ตราเด็กน้อย และตราสิงห์ มานากว่า 40 ปี ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 โดยมี เคียวซูเกะ ชาชากิ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ
จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 1,412.8 ล้านบาท โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปัยผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 877.1 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้บริษัทมีแผนในการเร่งการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าให้เป็นที่จดจำในตลาดประเทศเมียนมาร์ และกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขายให้สามารถแข่งขันในตลาดปุ๋ยเคมีได้

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ