คอลัมน์ข่าวสั้น: ขยายเวลาจ่ายเบี้ยคนชรา 3 เดือน

ข่าวทั่วไป 12 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย.62 ซึ่งจะโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้มีสิทธิ ทุกวันที่ 15 ของเดือน นอกจากนี้ จะทำการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากตรวจสอบสิทธิต่อครัวเตือนตามจำนวนผู้มีสิทธิได้ชำระไว้จริง ในโครงการจ่ายเงินชดเชยค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกอง ทัพเรือ ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ก.ย.62 จากเดิมซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าของการ กฟน.และ กฟภ. โดยจะได้รับเงินชดเชยตามค่าไฟฟ้าที่จ่ายจริงไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะจ่ายให้ทุกๆ วันที่ 18 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว เริ่มจ่ายเดือนแรก วันที่ 18 พ.ค.นี้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ