ข่าวอินโฟเควสท์
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…
20:55 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ง…
17:04 "แครี ลัม" ประกาศสนับสนุนตำรวจใช้กำลังอย่างเหมาะสม รับมือการประท้วงวันพรุ่งนี้   สื่อต่างประเทศรายงานว่า นางแครี ลัม ผู้นำฮ่องกงได้ประกาศผ่านทา…
16:42 "จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน" เรียกคืนแป้งเด็กกว่า 3 หมื่นกระป๋องในสหรัฐหลังพบแร่ใยหินปนเปื้อน   สื่อต่างประเทศรายงานว่า บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์น…
16:20 "ทรัมป์" หวังสหรัฐ-จีนลงนามข้อตกลงการค้าในที่ประชุมเอเปคกลางเดือนพ.ย.   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวในวันศุ…

ธกส.โชว์เกษตรกรชีวิตดี

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 00:00:47 น.
11โครงการรัฐหนุนรายได้เพิ่ม26%

ไทยโพสต์ * ธ.ก.ส.อวดผลประเมิน 11 โครงการรัฐ ที่ดำเนินการระหว่างปี 2559-2561 อุ้มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตรและเอสเอ็มอีเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น 26% พร้อมเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงิน

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงผลการประเมิน ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครง การตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งศูนย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ได้จัดทำร่วมกับสถาบันการ จัดการเพื่อชนบทและสังคม มูล นิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประ เมินจาก 11 โครงการ ระหว่างปี 2559-2561 จากกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร รวมทั้งสิ้น 1.22 พันตัวอย่าง พบว่าการดำเนินโครง การตามนโยบายรัฐของ ธ.ก.ส. ประสบความสำเร็จอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจ

โดยในภาพรวม เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประ กอบการเอสเอ็มอีเกษตร หลังจากการเข้าร่วมโครงการมีราย ได้เพิ่มขึ้น 26.49% โดยเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น 5.12 พันบาทต่อราย ส่วนสหกรณ์การ เกษตรมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.72 ล้านบาทต่อแห่ง และ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตรมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.46 ล้านบาทต่อราย มีปริมาณผล ผลิตเพิ่มขึ้น 21.83% คุณภาพผลผลิตดีขึ้น 2.86% มีทักษะใน การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 9.16% ต้นทุนการผลิตลดลง 5.07% มี ช่องทางการตลาดและจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1.23% มีอำนาจในการต่อรองทางการตลาดเพิ่มขึ้น 2.94% มีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 2.86% รวมทั้งมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 2.13%

นอกจากนี้ ยังส่งผลเชิงบวกด้านสังคม โดยภาพรวมหลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกร สหกรณ์การเกษตร และผู้ประ กอบการเอสเอ็มอีเกษตร มีโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินของรัฐเพิ่มสูงขึ้น 23.71% เข้าถึงความรู้ทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 22.24% และมีสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีขึ้น 4.09% ในส่วนของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีโอกาสใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ด้านผลการประเมินบท บาทต่อการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) และประสิทธิ ภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ พบว่า การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของ ธ.ก.ส. สามารถสร้างผลตอบ แทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) เท่ากับ 1.48 ถึง 1.85 ส่วนในด้านเศรษฐกิจ การจ่ายเงินกู้ในปีบัญชี 2560 มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2.57 แสนล้านบาท สามารถสร้างผลประโยชน์ได้รวมทั้งสิ้น 3.8 แสนล้านบาท

สำหรับด้านสังคม การจัดสรรเงินลงทุนด้านพัฒนาชุมชน ปี 2556-2558 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 518 ล้านบาท สามารถ สร้างผลประโยชน์ได้รวมทั้งสิ้น 764 ล้านบาท โดยผลประโยชน์จะเกี่ยวข้องกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชุมชนและสร้างวินัยทางการเงิน ในด้านสิ่งแวดล้อม การจัด สรรเงินลงทุนด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปี 2556-2558 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 762 ล้านบาท สามารถสร้างผลประโยชน์ได้รวมทั้งสิ้น 1.4 พันล้านบาท.

บรรยายใต้ภาพ
สมเกียรติ กิมาวหา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง