คอลัมน์จับประเด็น: ตลท.เตือน EARTH เข้าข่ายถูกเพิกถอนหุ้น

ข่าวเศรษฐกิจ 13 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งต่อบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศให้ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ต่อมาบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ นำส่งงบการเงินที่ล่าช้าแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย ซึ่งต้องดำเนินการให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ใกล้ครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้เร่งดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ หากยังไม่สามารถดำเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ