วันชื่น - คืนสุข

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 00:00:04 น.

ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเลี้ยงฉลองสมรสพระราชทาน ระหว่างณัชฐานันท์ รูปขจร บุตรี พฤฒิชัย-ณัฐรินทร์ รูปขจร กับ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง บุตร พ.ท.ทักศนะ-นารีรัตน์ แหลมทอง ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี