สมรสพระราชทาน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 00:00:30 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ระหว่าง ณัชฐานันท์ รูปขจร บุตรี พฤฒิชัย - ณัฐรินทร์ รูปขจร กับ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง บุตร พ.ท.ทัศนะ - นารีรัตน์ แหลมทอง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ซาบซึ้งในพระเมตตา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน