สรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 00:00:15 น.

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา หัวข้อเรื่อง "สรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนด้านการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน" ร่วมด้วย สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษาคระกรรมาธิการ ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และ ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย กรรมาธิการ ร่วมงานดังกล่าว โดยมี พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการคณะกรรมาธิการ ให้การต้อนรับ จัดโดย คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง