มอบเงิน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 00:00:53 น.

ศุภรัตน์ รัตนพันธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นำเงินรางวัลจากการชนะเลิศจิตอาสา มอบคืนแก่ ดร.ชุมพล พรประภา ประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาศึกษา มทร.ธัญบุรี เพื่อนำใบมอบให้นักศึกษาอื่นที่เดือดร้อน อีกส่วนนำไปสร้างตู้อบกล้วยด้วยแสงอาทิตย์เพื่อมอบให้วัดปัญญานันทาราม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง