สัมมนาสารพัน: อบรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

ข่าวบันเทิง 16 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการอบรมการเสริมสร้างความรู้ด้านการเกษตรแก่คนเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รวมทั้งสร้างเสริมทักษะด้านการเกษตร ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานสวนสาธารณะ ชั้น 12 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โทร.0-2203-2975 (ในเวลาราชการ)

หลักสูตรที่ 1 : การปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 10-12 พ.ค.2562 รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 7-9 มิ.ย.2562 หลักสูตรที่ 2 : การปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 24-25 พ.ค.2562 และรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 13-15 ก.ค.2562 หลักสูตรที่ 3 : สาเหตุและผลกระทบที่มีต่อสุขภาพต้นไม้ อบรมวันที่ 21-23 มิ.ย.2562 และหลักสูตรที่ 4 : สารประโยชน์ที่น่ารู้ในชีวิตประจำวัน อบรมวันที่ 23-25 ก.ค.2562

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-เมษายน 2562 พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ ได้ที่กลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น 12 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) หรือสอบถาม โทร.0-2203-2975.


แท็ก ต้นไม้  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ