วธ.จัดประกวดดนตรี-การแสดงพื้นบ้าน"รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" 4 ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวบันเทิง 17 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

กระทรวงวัฒนธรรม โดย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2562 "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" 4 ภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่อในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สืบสาน สร้างสรรค์ ภาคภูมิ" ส่งเสริมเด็ก-เยาวชนไทย ให้สามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์-ศิลปะการแสดงได้ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์พัฒนาอย่างยั่งยืน ประยุกต์ให้เกิดมิติใหม่ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย
โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และยชาย นครชัย รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประดิษฐ์ โปซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง และศิลปวัฒนธรรมไทย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมมาร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ