กกพ.เคาะผุด โรงไฟฟ้าขยะ 11แห่ง83เมก

ข่าวเศรษฐกิจ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลัง งาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรับซื้อไฟฟ้า ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จากพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 11 โครงการ โดยคิดเป็นปริมาณที่รับซื้อได้ รวม 68.90 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตติดตั้ง รวม 83.04 เมกะวัตต์ และมีกำลังจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบ (ซีโอดี) ภายใน 31 ธ.ค.2562

"จากการที่ กกพ.ได้มีการจัดทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ โครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการในระยะแรก (ควิกวิน) สามารถร่วมกันอนุมัติโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นแล้วทั้งสิ้น 11 โครง การ พร้อมกันนี้ กกพ.ได้มีการออกประกาศรับรองอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยที่ก่อนหน้านี้ กกพ.ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การจัดหาไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบราคาต้นทุนไฟฟ้าคงที่ (FiT)" นางสาวนฤภัทรกล่าว.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ