GPSC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 00:00:50 น.

สุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง