สัมมนาสารพัน: ค่ายนานาชาติ สวนลมหายใจ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 00:00:13 น.

เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติและเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อปรับปรุงการรับรู้ตนเองของเด็กและคนหนุ่มสาว และให้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงออกและเพื่อสร้างพื้นที่เปิดสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนระบบนิเวศที่พึ่งพาตนเองได้ สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดรับจิตอาสาในโครงการสวนลมหายใจอันสงัด เพื่อทำกิจกรรมในช่วง 13-15 พ.ค2562

สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่ www.dalaa.thailand@gmail.com.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง