CIMBกำไรพุ่งแรง TMBเงินฝากขยาย ธนชาตจ่ายปันผล

ข่าวเศรษฐกิจ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * ธ.ซีไอเอ็มบีปลื้มไตรมาสแรก ปี 62 โกยกำไรสุทธิ 325.0 ล้านบาท โต 92.4% ธ.ทหารไทยชูผลประกอบการไตรมาสแรกปี 62 ขยายฐานเงินฝากมาอยู่ที่ 6.61 แสนล้านบาท เติบโต 1.8%

นายโอมาร์ ซิดดิก รักษา การกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคาร สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีกำไรสุทธิจำนวน 325.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 156.1 ล้านบาท หรือ 92.4% เมื่อเปรียบเทียบผลกำไรสุทธิของงวดเดียวกันปี 2561 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 3.4% และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ 17.4% สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 8.2%

ส่วนรายได้จากการดำ เนินงาน สำหรับงวด 3 เดือนปี 2562 มีจำนวน 3,496.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 114.5 ล้านบาท หรือ 3.4% เนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอก เบี้ยสุทธิจำนวน 111.8 ล้านบาท หรือ 4.3% เป็นผลจาก การขยายตัวของสินเชื่อและ การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอก เบี้ยจากเงินลงทุน รายได้จากการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ที่ 10.0 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้น (NPL ratio) อยู่ที่ 4.3% คงที่เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ด้านนายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหา ชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในช่วงไตรมาสแรกปี 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารสามารถขยายฐานเงินฝากมาอยู่ที่ 6.61 แสนล้านบาท หรือเติบโต 1.8% จากไตรมาสที่แล้ว ตามการขยายตัวของเงินฝากลูกค้ารายย่อย ด้านสินเชื่ออยู่ที่ 6.87 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.2% สำหรับกำไรสุทธิมีจำนวน 1,579 ล้านบาท ลดลง 7.2% เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ส่วนคุณภาพสินทรัพย์เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ โดยสัด ส่วน NPL อยู่ในระดับทรงตัวที่ 2.81%

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานปี 2561 ของ TCAP ที่ออกมาดี โดย TCAP และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 15,806 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TCAP มีจำนวน 7,839 ล้านบาท เติบโต 11.97% จากปีก่อนหน้า จากผลประกอบการที่ดี ทำให้ TCAP สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เป็นเงิน 2.60 บาทต่อหุ้น.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ