ยันดิวตี้ฟรีไม่เข้าข่ายกม.ร่วมทุน

ข่าวเศรษฐกิจ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * พีพีพีเคาะดิวตี้ฟรี-กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.ร่วมทุน เปิดทาง ทอท.เดินหน้าประมูล ด้านคมนาคมบี้ 4 รัฐวิสาหกิจเร่งทำแผนเบิกจ่ายงบ/โยน ครม.เคาะโครงการลงทุนสำหรับกิจการท่าอากาศยานและขนส่งทางอากาศ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรม การนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการพีพีพี) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประ ธาน ได้พิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการการคัดเลือกผู้มาดำเนินการในโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) และโครงการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ ทอท. เห็นว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่เป็นกิจ การเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นในกิจการท่าอากาศยานตามมาตรา 7 พ.ร.บ. ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ซึ่งจะทำให้หลังจากนี้ ทอท.ดำเนินการเปิดประมูลดิวตี้ฟรีได้ภายใต้อำนาจคณะกรรมการของ ทอท.

สำหรับผลการขายซองเอกสารคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) และโครงการ บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพา ณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1-18 เม.ย.62 พบว่า โครงการดิวตี้ฟรีมีเอกชนซื้อซอง 5 ราย ประกอบด้วย ได้แก่ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด, บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บมจ.การบินกรุงเทพ และ บมจ. รอยัลออคิด เชอราตัน (ประเทศ ไทย)

ส่วนโครงการบริหารจัด การกิจกรรมเชิงพาณิชย์ มีเอกชน ซื้อเอกสารจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 2.บจก.คิงเพาเวอร์สุวรรภูมิ 3.บมจ.ไม เนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ 4.บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ทอท.จะเปิดชี้แจงรายละเอียดโครงการในวันที่ 22 เม.ย.2562 กำหนดดูสถานที่ประกอบกิจการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 23 เม.ย.2562 ก่อนจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 พ.ค.2562 เวลา 09.00-11.00 น.

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้กำชับให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้ง 4 หน่วยคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย (รฟม), บมจ.การบิน ไทยและ ทอท. เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2562 หลังพบมี การเบิกจ่ายล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมการเบิกจ่ายของทั้งกระ ทรวงคมนาคม พร้อมให้จัดทำรายงานถึงปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าและให้นำเสนอยังที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 10 พ.ค.นี้

นายประภาศ คงเอียด ผู้ อำนวยการสำนักงานคณะกรรม การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและคณะกรรมการพีพีพี กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติรับทราบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการพีพีพี เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 (3) ท่าอากาศยาน การขนส่งทางอากาศ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 เพื่อเสนอให้คณะรัฐ มนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ ต่อไป โดยมีกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นสำหรับกิจการท่าอากาศ ยาน จำนวน 12 กิจการ และกิจการการขนส่งทางอากาศจำ นวน 1 กิจการ.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ