คอลัมน์จับประเด็น: 'กรุงไทย' ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ข่าวเศรษฐกิจ Friday April 19, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิ ภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการ บางประเภทชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.2562 ระหว่างเวลา 00.01-05.30 น. ได้แก่ กรุงไทย NEXT, กรุงไทย Promptpay, แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป๋าตุง, Money Connect by Krungthai (บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์), กรุงไทย Internet Banking และกรุงไทย Corporate Online สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center หมายเลข 0-2111-1111


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ