คอลัมน์ข่าวสั้น: ศรีนำชาว กทม.ฟ้องระงับขึ้นค่ารถเมล์

ข่าวทั่วไป 20 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

แจ้งวัฒนะ * นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการควบ คุมการขนส่งทางบกกลางต่อศาลปกครองกลาง พร้อมกับยื่น คำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่ารถโดยสารรถเมล์เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยท้ายคำฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยว่า การใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่เก่า ในหลายๆ หมวด ทั้งหมดดังกล่าว "เป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร" และขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนหรือระงับมติของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2561 ที่อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่า ในหลายๆ หมวด ทั้งหมดหรือบางส่วนเสีย หรือแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ