คอลัมน์: ข่าวสั้น: ศรีนำชาว กทม.ฟ้องระงับขึ้นค่ารถเมล์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 00:00:52 น.

แจ้งวัฒนะ * นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการควบ คุมการขนส่งทางบกกลางต่อศาลปกครองกลาง พร้อมกับยื่น คำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่ารถโดยสารรถเมล์เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยท้ายคำฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยว่า การใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่เก่า ในหลายๆ หมวด ทั้งหมดดังกล่าว "เป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร" และขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนหรือระงับมติของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2561 ที่อนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่า ในหลายๆ หมวด ทั้งหมดหรือบางส่วนเสีย หรือแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง